سنگر کوچک بود اما در خود دل‌های بزرگی را جا داده‌ بود، جایی برای دراز کشیدن نبود اما قامت استوار این بزرگ مردان کوچک را در خود پنهان کرده بود.

سنگر کوچکی بود. «محسن کردستانی» و «سلیمان ولیان» در آن نشسته بودند و همان لحظات با هم عکس یادگاری انداختند. لحظاتی نگذشت که ناگهان خمپاره‌ای در کنار سنگر فرود آمد. محسن برای رسیدن به وصال حق عجله داشت و زودتر از دیگر همرزمانش به دیدار حق شتافت. سلیمان که دقایقی پیش با همسنگرش در حال گرفتن عکس یادگاری بود حالا در خون خود دست و پا می‌زد و سرانجام در راه بیمارستان او نیز به دوست شهیدش پیوست تا با هم در صفحه‌ی آبی آسمان ماندگار شوند.

تصویر زیر آخرین عکس از شهید «محسن کردستانی» است که به یادگار مانده است.

آخرین لبخندی که قاب شد - شهید محسن کردستانی

آخرین لبخندی که قاب شد – شهید محسن کردستانی

منبع : ساجد