با سلام

این گالری شامل 15قطعه عکس از روستای ناریان می باشدکه در اردیبهشت ماه سال 1395 توسط آقای محسن صابری عکسبرداری شده است.

تصاویر روستای ناریان – بهار 1395