سلام.این عکس رو تو خبرگزاری فارس دیدم و حیفم اومد بازنشر نکنم.
بیاد “مردان” هشت سال دفاع مقدس.التماس دعا

سیاوش حبیب الهی به سال 1336 متولد شد. وی حرفه عکاسی را از روزنامه کیهان سال 61 آغاز کرده و با آغاز جنگ تحمیلی به جبهه رفت تا تصاویری از رشادت فرزندان خمینی(ره) کبیر را برای تاریخ ثبت کند. عکس پیش رو در تهران به ثبت رسیده سال 1364 که روز اعزام رزمندگان است و حال و هوای دگرگون دو رفیق را نشان می دهد که ممکن است دیدار بعدی شان به قیامت افتاده باشد.
خداحافظ رفیق

خداحافظ رفیق