درسى كه اربعين به ما می دهد

مقام معظم رهبری(مدظله العالى) 1369/06/29 :

درسی که اربعین به ما می دهد ، اين است كه بايد ياد حقيقت و خاطره‏ى شهادت را در مقابل طوفان تبليغات دشمن زنده نگهداشت. شما ببينيد از اول انقلاب تا امروز، تبليغات عليه انقلاب و امام و اسلام و اين ملت، چه قدر پرحجم بوده است. چه تبليغات و طوفانى كه عليه جنگ به راه نيفتاد جنگى كه دفاع و حراست از اسلام و ميهن و حيثيت و شرف مردم بود. ببينيد دشمنان عليه شهداى عزيزى كه جانشان – يعنى بزرگترين سرمايه ‏شان – را برداشتند و رفتند در راه خدا نثار نمودند، چه كردند و مستقيم و غيرمستقيم، با راديوها و روزنامه‏ ها و مجله‏ ها و كتابهايى كه منتشر مى‏كردند، در ذهن آدمهاى ساده‏لوح در همه جاى دنيا، چه تلقينى توانستند بكنند.

درسی که اربعین به ما می دهد - مقام معظم رهبری | پایگاه فرهنگی ناریان

حتّى افراد معدودى از آدم هاى ساده ‏دل و جاهل و نيز انسانهاى موجّه و غير موجّهى در كشور خودمان هم، در آن فضاى ملتهب جنگ، گاهى حرفهايى مى‏زدند كه ناشى از ندانستن و عدم احاطه به حقايق بود. همين چيزها بود كه امام عزيز را برمى‏ آشفت و وادار میکرد كه با آن فرياد ملكوتى ، حقايق را با صراحت بيان كند.

اگر در مقابل اين تبليغات، تبليغات حق نبود و نباشد و اگر آگاهى ملت ايران و گويندگان و نويسندگان و هنرمندان، در خدمت حقيقتى كه در اين كشور وجود دارد، قرار نگيرد، دشمن در ميدان تبليغات غالب خواهد شد. ميدان تبليغات، ميدان بسيار عظيم و خطرناكى است. البته، اكثريت قاطع ملت و آحاد مردم ما، به بركت آگاهىِ ناشى از انقلاب، در مقابل تبليغات دشمن بيمه هستند و مصونيت پيدا كرده‏ اند.

از بس دشمن دروغ گفت و چيزهايى را كه در مقابل چشم مردم بود، به عكس و واژگون نشان داد و منعكس كرد. اطمينان مردم ما نسبت به گفته‏ ها و بافته‏ ها و ياوه‏ گويي هاى تبليغات جهانى ، بكلى سلب شده است.

دستگاه ظالم جبار يزيدى با تبليغات خود، حسين ‏بن ‏على(ع) را محكوم میساخت و وانمود میكرد كه حسين‏ بن‏ على(ع) كسى بود كه بر ضد دستگاه عدل و حكومت اسلامى و براى دنيا قيام كرده است!! بعضى هم، اين تبليغات دروغ را باور مى‏كردند. بعد هم كه حسين‏ بن‏ على(عليه‏ السّلام)، با آن وضع عجيب و با آن شكل فجيع، به وسيله‏ ى دژخيمان در صحراى كربلا به شهادت رسيد، آن را يك غلبه و فتح وانمود میکردند! اما تبليغات صحيح دستگاه امامت، تمام اين بافته‏ ها را عوض كرد. حق، اين گونه است.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

درسی که اربعین به ما می دهد – مقام معظم رهبری | پایگاه فرهنگی ناریان

درسی که اربعین به ما می دهد – مقام معظم رهبری | پایگاه فرهنگی ناریان

درسی که اربعین به ما می دهد – مقام معظم رهبری | پایگاه فرهنگی ناریان

درسی که اربعین به ما می دهد – مقام معظم رهبری | پایگاه فرهنگی ناریان