شعری از آقای ابراهیم صابری

شب نشینی و شب چرز یادون د دَرشیَ ……

اون همه صفا و محبت دلون د بَشییَ …….

همه دور هم گپ و نَقل و خنده……

العونی دور همی به جای سلام رمز وای فات چنده؟……….

از وقتی که این موبایل بی صحاب بیما به بازار…….

همه باهم ولی تنهای تنها کارشون بَبیَ زار…….

قدیمون دار قالی بار بییَ……

بساط آش و نون همیشه به راه بییَ…..

العون همه بی حال و تنبل نون هایرنه از نانوایی شهرک……

فرش زیر پاشون دی فقط فرش مشهد…….

عزیزون همت کنیم لااقل گویش نکنیم فراموش…….

تا چراغ طالقون نمونده خاموش……

 

تیر ماه 95  – ابراهیم صابری

منبع : کانال تلگرامی ناریان بهشت من