إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى‏ گرديم

متوفیان دهه 70

متوفیان سال 1370

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1محمدحسن رزاقیشیخ محمد1370/05/18ناریان
2حجت الاسلام سید هدایت الله حسینی نسبمیررحمان1370/08/24ناریان
3جوان ناکام عباس صابریعبدالحمید1370/12/13ناریان

متوفیان سال 1371

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1سلطان قیس رزاقیعلی اصغر1371/11/02ناریان

متوفیان سال 1372

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1علی شریف کاظمیمحمد1372/06/18امامزاده محمد حصارک

متوفیان سال 1373

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1علی میرزا صابریاحمد1373/01/06ناریان
2قدرت الله شریف کاظمیمشهدی بابا1373/02/14ناریان
3عشرت الله رزاقیقلیچ1373/07/24ناریان

متوفیان سال 1374

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1حجت الاسلام سیدعباس فخر حسینیسیدعلی کیا1374/03/11ناریان
2سیده فاطمه میرغیاثیسیداسدالله1374/08/01ناریان
3میمنت شریف کاظمیشعبانعلی1374/08/24نظرآباد(سیدجمال الدین)
4احمد صابریمحمد1374/09/16ناریان
5رقیه صابریحسین1374/11/05ناریان
6شهید فیضعلی رزاقینجم الله1374/11/11ناریان

متوفیان سال 1377

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1صفدر شریف کاظمیباقر1377/06/19ناریان
2نصرت الله شریف کاظمیعبدالله1377/12/24ناریان

متوفیان سال 1378

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1گلجهان شریف کاظمیمصیب1378/03/23ناریان
2عباسعلی صابری1378/06/19ناریان
3سیده معصومه میرغیاثی(فخرحسینی)سیدعلی کیا1378/06/30ناریان
4صدرالله شریف کاظمیفتح الله1378/11/28هیو

متوفیان سال 1379

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1امیرقلی صابریباباخان1379/05/21ناریان
2اسدالله رزاقیاحمد1379/10/07ناریان