توضیحات

نام:جعفر
نام خانوادگی:رزاقی
نام پدر:نیاز
تاریخ شهادت:1365/12/28
محل خاکسپاری:ناریان

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.