توضیحات

نام:جهانبخش
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:بزرگ
تاریخ شهادت:1362/12/26
محل خاکسپاری:بهشت زهرا

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.