توضیحات

نام:ابوالقاسم
نام خانوادگی:رزاقی
نام پدر:میرزااحمد
تاریخ شهادت:1364/12/01
محل خاکسپاری:قم

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.