توضیحات

نام:حسین
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:احمد
تاریخ شهادت:1362/12/09
محل خاکسپاری:ناریان

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.