توضیحات

نام:منصور
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:گل آقا
تاریخ شهادت:1365/10/25
محل خاکسپاری:بهشت زهرا

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.