توضیحات

نام:داود
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:عینعلی
تاریخ وفات:1391/02/14
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات:فوت بر اثر ایست قلبی 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.