توضیحات

نام:فتح الله
نام خانوادگی:شریف کاظمی
نام پدر:صفت الله
تاریخ وفات:1390/12/07
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.