خلافت بر ابلهان

By |1394/7/15 17:45:08مهر 15ام, 1394|Categories: مطالب و حکایات آموزنده|Tags: , , , , |

نقل است که روزی «معاویه» برای نماز در مسجد آماده می‌شد. به خیل عظیم جمعیتی که آماده اقتدا به او بودند نگاهی از سر غرور انداخت. […]