عالم دوستي

By |1394/6/1 14:36:57شهریور 1ام, 1394|Categories: مطالب و حکایات آموزنده|Tags: , , , |

دو دوست در بيابان همسفر بودند. در طول راه با هم دعوا كردند. يكي به ديگري سيلي زد. دوستي كه صورتش به شدت درد گرفته بود بدون هيچ حرفي روي شن نوشت: « امروز بهترين دوستم مرا سيلي زد». […]