مرد نجار و رحمت خدا

By |1395/4/31 7:51:46تیر 31ام, 1395|Categories: مطالب و حکایات آموزنده|Tags: , , |

نجاری بود که زن زیبایی داشت که پادشاه را مجذوب خود کرده بود پادشاه بهانه ای از نجار گرفت و حکم اعدام او را صادر کرد و گفت نجار را فردا اعدام کنید […]