جلسه دوم از سلسله مطالب کاربردی در نرم افزار صفحه گسترده

با سلام،پیرو جلسه نخست از سلسله مباحث کاربردی در نرم افزار اکسل با موضوع حفاظت از اطلاعات سلولها در اکسل (Protect Cells)  ، طبق وعده قبلی برای این جلسه حذف پسورد از فایلهای اکسل رو خدمت دوستان ارائه خواهیم نمود.

قبل از شروع مطلب خدمت شما عرض کنم که برای بخشی از این اموزش شما احتیاج به نرم افزار خواهید داشت که درا نتهای مطلب لینک دانلود ان قرارداده شده است و فایل کرک و راهنمای نصب به همراه خود نرم افزار در یک فایل زیپ ارائه شده است.همچنین در این جلسه برای انتقال بهتر مطلب از فیلم آموزشی هم استفاده نموده ایم که امیدواریم مورد استقبال و استفاده شما دوستان قرار گیرد.

در بحث رمز گذاری فایلهای اکسل با دو موضوع مواجه خواهیم بود:

الف – رمزگذاری از طریق General Options و رمزگذاری کلی فایل اکسل،که در این صورت شما برای مشاهده و باز کردن فایل اکسل نیاز به پسورد خواهید داشت و در نتیجه با نداشتن پسورد قادر به باز کردن فایل نخواهید بود.

ب – رمزگذاری از طریق  Review که در اینصورت شما قادر به بازکردن و مشاهده اطلاعات فایل اکسل خواهید بود اما اجازه مشاهده خانه های پنهان شده و یا ویرایش شیت های رمزگذاری شده را نخواهید داشت.(آموزش کامل رمزگذاری از این طریق قبلاً و در این مطلب بیان شده است)

حالا شما برای برداشتن رمز فایلهایی که با روش اول رمزگذاری شده اند به یک نرم افزار نیاز خواهید داشت و نرم افزارهای زیادی در این مورد وجود دارند که پیشنهاد ماه به شما نرم افزار Excel Password Unlocker هست که در انتهای مطلب به همراه راهنمای نصب و کرک در یک فایل فشرده و با حجم کمتر از 3 مگا بایت قرارداده شده است.(نکته : برنامه معرفی شده بدلیل گذشت زمان به کندی کار می کند،به محض دریافت برنامه کارآمد تر نوشته بروز خواهد شد)

اما برای حذف پسوردهای موجود برروی سلولها (روش دوم) نیازی به نرم افزار نیست و خودتان باید دست بکار شویدو از طریق ایجا د واجرای یک ماکرو پسوردها را حذف نمایید.این روش از وبلاگ jsbi.blogspot.com اخذ شده است که بصورت زیر است:

1 – به مسیر زیر بروید : views → macros → record macro و پس از انتخاب record macro نامی را برای ماکرو انتخاب کنید (نام لاتین و بدون استفاده از کاراکترهای غیرمجاز) و ok را بزنید تا ماکروی جدید ایجاد شود.

2 – به مسیر زیر بروید : views → macros  رفته و برروی stop recording کلیک نمایید.

3 – مجدداً به مسیر views → macros → view macros رفته و نام ماکرویی را که ایجاد نموده اید انتخاب و گزینه Edite را بزنید.

4 – کد موجود را پاک نموده و کد زیر را جایگزین آن نموده (همچنین کد زیر را میتوانید از داخل فایل متن ضمیمه داخل جعبه دانلود انتهای مطلب دریافت نمایید و یا اینجا کلیک نمایید)و Save نمایید:

Sub Macro1()
'
' Breaks worksheet and workbook structure passwords. Jason S

' probably originator of base code algorithm modified for coverage

' of workbook structure / windows passwords and for multiple passwords

' Jason S http://jsbi.blogspot.com

' Reveals hashed passwords NOT original passwords

Const DBLSPACE As String = vbNewLine & vbNewLine

Const AUTHORS As String = DBLSPACE & vbNewLine & "Adapted from Bob McCormick base code by" & "Jason S http://jsbi.blogspot.com"

Const HEADER As String = "AllInternalPasswords User Message"

Const VERSION As String = DBLSPACE & "Version 1.0 8 Sep 2008"

Const REPBACK As String = DBLSPACE & "Please report failure to jasonblr@gmail.com "

Const ALLCLEAR As String = DBLSPACE & "The workbook should be cleared"

Const MSGNOPWORDS1 As String = "There were no passwords on " & AUTHORS & VERSION

Const MSGNOPWORDS2 As String = "There was no protection to " & "workbook structure or windows." & DBLSPACE

Const MSGTAKETIME As String = "After pressing OK button this " & "will take some time." & DBLSPACE & "Amount of time " & "depends on how many different passwords, the "

Const MSGPWORDFOUND1 As String = "You had a Worksheet " & "Structure or Windows Password set." & DBLSPACE & "The password found was: " & DBLSPACE & "$$" & DBLSPACE & "Note it down for potential future use in other workbooks by " & "the same person who set this password." & DBLSPACE & "Now to check and clear other passwords." & AUTHORS & VERSION

Const MSGPWORDFOUND2 As String = "You had a Worksheet " & "password set." & DBLSPACE & "The password found was: " & DBLSPACE & "$$" & DBLSPACE & "Note it down for potential " & "future use in other workbooks by same person who " & "set this password." & DBLSPACE & "Now to check and clear " & "other passwords." & AUTHORS & VERSION

Const MSGONLYONE As String = "Only structure / windows " & "protected with the password that was just found." & ALLCLEAR & AUTHORS & VERSION & REPBACK

Dim w1 As Worksheet, w2 As Worksheet

Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, l As Integer

Dim m As Integer, n As Integer, i1 As Integer, i2 As Integer

Dim i3 As Integer, i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

Dim PWord1 As String

Dim ShTag As Boolean, WinTag As Boolean

Application.ScreenUpdating = False

With ActiveWorkbook

WinTag = .ProtectStructure Or .ProtectWindows

End With

ShTag = False

For Each w1 In Worksheets

ShTag = ShTag Or w1.ProtectContents

Next w1

If Not ShTag And Not WinTag Then

MsgBox MSGNOPWORDS1, vbInformation, HEADER

Exit Sub

End If

MsgBox MSGTAKETIME, vbInformation, HEADER

If Not WinTag Then

MsgBox MSGNOPWORDS2, vbInformation, HEADER

Else

On Error Resume Next

Do 'dummy do loop

For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

With ActiveWorkbook

.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

If .ProtectStructure = False And .ProtectWindows = False Then

PWord1 = Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

MsgBox Application.Substitute(MSGPWORDFOUND1, "$$", PWord1), vbInformation, HEADER

Exit Do 'Bypass all for...nexts

End If

End With

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Loop Until True

On Error GoTo 0

End If

If WinTag And Not ShTag Then

MsgBox MSGONLYONE, vbInformation, HEADER

Exit Sub

End If

On Error Resume Next

For Each w1 In Worksheets

'Attempt clearance with PWord1

w1.Unprotect PWord1

Next w1

On Error GoTo 0

ShTag = False

For Each w1 In Worksheets

'Checks for all clear ShTag triggered to 1 if not.

ShTag = ShTag Or w1.ProtectContents

Next w1

If ShTag Then

For Each w1 In Worksheets

With w1

If .ProtectContents Then

On Error Resume Next

Do 'Dummy do loop

For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

If Not .ProtectContents Then

PWord1 = Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

MsgBox Application.Substitute(MSGPWORDFOUND2, "$$", PWord1), vbInformation, HEADER

'leverage finding Pword by trying on other sheets

For Each w2 In Worksheets

w2.Unprotect PWord1

Next w2

Exit Do 'Bypass all for...nexts

End If

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Loop Until True

On Error GoTo 0

End If

End With

Next w1

End If

MsgBox ALLCLEAR & AUTHORS & VERSION & REPBACK, vbInformation, HEADER
'
End Sub

 

5 – حالا ماکروی ایجاد شده را اجرا(Run) نمایید تا پسوردها حذف شوند.

فیلم آموزش روش دوم :

 

[box type=”download” ]

  • نام فایل : Excel.Password.Unlocker.v4.0.2.3.zip
  • کاربرد : حذف پسورد فایل اکسل
  • فرمت : ZIP
  • حجم : 2.98MB
  • [button color=”black” size=”small” link=”http://naryanian.ir/wp-content/uploads/2013/09/Excel.Password.Unlocker.v4.0.2.3.zip” ]دریافت نرم افزار Excel.Password.Unlocker.v4.0.2.3 از لینک اصلی[/button]
  • [button color=”black” size=”small” link=”http://naryanian.ir/wp-content/uploads/2013/10/unprotect.txt” ]دریافت فایل متن کد حذف پسورد سلولهای اکسل[/button]

[/box]