با سلام

در این برگه از سایت قصد داریم تا یاد مسافران دیار باقی را گرامی بداریم .

از آنجائیکه اطلاعات بیشتری در خصوص شهدای گرانقدر روستای ناریان نسبت به سایر متوفیان در دسترس است بنابراین دو صفحه مجزا برای بزرگداشت یاد عزیزان سفر کرده در نظر گرفته ایم که از طریق لینکهای زیر میتوانید هریک از آنها را مشاهده نمایید :