توضیحات

نام:ابوطالب
نام خانوادگی:رزاقی
نام پدر:میرزا احمد
تاریخ شهادت:1360/05/21
محل خاکسپاری:مفقودالاثر

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.