توضیحات

نام:خلیل
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:مشهدی علی
تاریخ شهادت:1365/11/03
محل خاکسپاری:ناریان

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.