توضیحات

نام:علی اصغر
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:رستم
تاریخ شهادت:1364/12/01
محل خاکسپاری:ناریان

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.