توضیحات

نام:مهدی
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:آقاعلی
تاریخ شهادت:1365/11/09
محل خاکسپاری:بهشت زهرا

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.