توضیحات

نام:نجف
نام خانوادگی:شریف کاظمی
نام پدر:صفر
تاریخ شهادت:1364/12/10
محل خاکسپاری:ناریان

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.