توضیحات

نام:همتعلی
نام خانوادگی:ادیبی
نام پدر:محمد
تاریخ شهادت:1342/03/15
محل خاکسپاری:قم – مسگرآباد

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.