توضیحات

نام:اشرف
نام خانوادگی:پوریاولی
نام پدر:؟
تاریخ وفات:1396/12/14
محل خاکسپاری:بهشت زهرا – تهران
سایر توضیحات:همسر مرحوم محمدعلی شیخ سلطانی

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.