توضیحات

نام:انسیه
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:مرادعلی
تاریخ وفات:1371/05/10
محل خاکسپاری:زیارت ور عباس آباد
سایر توضیحات:مادربزرگ شهیدان محمد و قربانعلی شریف کاظمی

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.