توضیحات

نام:حوری
نام خانوادگی:رزاقی
نام پدر:؟
تاریخ وفات:1387/10/02
محل خاکسپاری:؟
سایر توضیحات: همسر مرحوم میرزا باقر سلطانی

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.