توضیحات

نام:زینب
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:؟
تاریخ وفات:1388/01/29
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات:همسر آقای عینعلی صابری

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.