توضیحات

نام:سکینه
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:؟
تاریخ وفات:1394/05/09
محل خاکسپاری:؟
سایر توضیحات:همسر مرحوم رحیم پورجنابی

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.