توضیحات

نام:صغری
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:مشهدی مهدی
تاریخ وفات:1393/05/13
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات:همسر آقای علی قربانی

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.