توضیحات

نام:مهربانو
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:ولی آقا
تاریخ وفات:1347/12/08
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.