توضیحات

نام:نرجس
نام خانوادگی:شریف کاظمی
نام پدر:؟
تاریخ وفات:1400/12/08
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات:همسر مرحوم کلبعلی صابری 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.