توضیحات

نام:گلبانو (عمه گل)
نام خانوادگی:رزاقی
نام پدر:؟
تاریخ وفات:1394/05/23
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات:همسر مرحوم مشهدی عارف شریف کاظمی

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.