توضیحات

نام:ابراهیم
نام خانوادگی:موحد
نام پدر:؟
تاریخ وفات:1401/03/14
محل خاکسپاری:شهرستان تنکابن
سایر توضیحات: داماد مرحوم شیخ محمدحسن رزاقی

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.