توضیحات

نام:اسکندر
نام خانوادگی:شریف کاظمی
نام پدر:صفدر
تاریخ وفات:1395/09/05
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات:فوت بر اثر ایست قلبی 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.