توضیحات

نام:جعفر
نام خانوادگی:شریف کاظمی
نام پدر:؟
تاریخ وفات:1388/11/27
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.