توضیحات

نام:عباس
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:عبدالحمید
تاریخ وفات:1370/12/13
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.