توضیحات

نام:علی
نام خانوادگی:شریف کاظمی
نام پدر:سعدی
تاریخ وفات:1398/09/18
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 
جوان ناکام علی شریف کاظمی

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.