توضیحات

نام:حاجی میرزا
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:الله قلی
تاریخ وفات:1385/08/27
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.