توضیحات

نام:خداقلی
نام خانوادگی:رزاقی
نام پدر:نورمحمد
تاریخ وفات:1383/11/29
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.