توضیحات

نام:حسن
نام خانوادگی:شریف کاظمی
نام پدر:محمدزمان
تاریخ وفات:1364/01/15
محل خاکسپاری:بهشت زهرا
سایر توضیحات:سانحه رانندگی 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.