توضیحات

نام:حسن
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:کلبعلی
تاریخ وفات:1391/09/30
محل خاکسپاری:بهشت زهرا – تهران
سایر توضیحات:فوت بر اثر ایست قلبی 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.