توضیحات

نام:حسین
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:مهدیقلی
تاریخ وفات:1368/11/23
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: کهولت سن

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.