توضیحات

نام:خضرالله(عباس)
نام خانوادگی:شریف کاظمی
نام پدر:مصیب
تاریخ وفات:1392/10/22
محل خاکسپاری:بهشت زهرا
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.