توضیحات

نام:رستم
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:؟؟؟
تاریخ وفات:1314/11/24
محل خاکسپاری:ناریان – کامکی لات

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.