توضیحات

نام:سلطان قیس
نام خانوادگی:رزاقی
نام پدر:علی اصغر
تاریخ وفات:1371/11/02
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.