توضیحات

نام:سیدتقی
نام خانوادگی:میرغیاثی
نام پدر:؟
تاریخ وفات:1398/04/16
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.