توضیحات

نام:شعبان
نام خانوادگی:رزاقی
نام پدر:میرزاعلی
تاریخ وفات:1369/09/22
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات:سانحه واژگونی تراکتور

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.