توضیحات

نام:شیبت الله
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:عباد الله
تاریخ وفات:1387/11/14
محل خاکسپاری:زیارت ور – عباس آباد
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.