توضیحات

نام:شیخ ناصر
نام خانوادگی:شریف کاظمی
نام پدر:کاظم آقا
تاریخ وفات:1392/05/27
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.